Gripen Taxi

Taxibolaget du kan lita på

På Gripen Taxi värnar vi om hög trafiksäkerhet och en god miljö för våra kunder.


Vår policy ska genomsyras av våra förare. På Gripen Taxi ska våra förare föregå med gott föredöme i trafiken och hos kunden.  
Alltid hos oss på Gripen Taxi:
  • All personal som framför fordon skall vara alkohol- och drogfria 
  • Vår personal visar hänsyn till andra medtrafikanter och fotgängare
  • Fordonen skall vara i gott och trafiksäkert skick
  • Upphämtning/avlämning av kund sker alltid på en trafiksäker plats 
  • Köra trafiksäkert, och alltid använda säkerhetsbälte
  • Vi ställer höga krav på trafikmoral och etik, och arbetar aktivt med att utbilda och informera all personal om detta
  • Att förare har den behörighet och hälsa som krävs för att fullgöra uppdraget på ett trafiksäkert sätt
  • Att säkerställa att våra chaufförer har rätt kunskap om och utbildning för de köruppdrag de hanterar 
  • Arbeta på ett sätt som strävar mot att nollvisionen uppnås 
Lämna Feedback